Ditt personliga varumärke

Med dryga 35 år i reseindustrin och med en passion för grafisk design kan jag hjälpa dig att ta befälet över din situation. Min erfarenhet av att ha varit mellan arbete två gånger gör att jag kan sätta min in i din situation. 

Och nu, i tider när arbetslösheten når rekordtal är det viktigt att skapa sitt eget varumärke. Att helt enkelt bli synlig där ute.

Ge dig själv en bättre chans att hitta det du vill och de som behöver dig. För de finns där ute. Låt mig hjälpa dig att bygga  ditt varumärke på nätet.

Välkommen

Stefan Eng