IT – Logisk, analytisk, kreativ och engagerad

FlyNordic & Norwegian Air Shuttle
Min roll var att koordinera och förbereda Norwegian att ta emot FlyNordics data före och under sammanslagningen samt att vara en stödfunktion gällande allehanda IT frågor i FlyNordic.

Mitt skötebarn är systemet “Station checklist”. Såväl system som process behövde effektiviseras för att alla element som behövs skall vara kontrollerade och finns på plats innan en flygning genomförs till en ny eller nygammal destination. Förbättrat verktyg är levererat och ny process är på plats. Mycket information från många olika avdelningar kan i nu koordineras och företaget fick en total överblick av framdriften i alla förberedelser.

Jag drev också IT projekt gällande evaluering och effektivisering av RM Rocades (Sabre Rocade Systems) i Norwegian. (se nedan och under “projekt”)

Carlson Wagonlit Travel
I Carlson Wagonlit Travel arbetade jag mestadels med utvecklingen av tre system (webbaserat hotelbokningssystem, kvalitetssystem och system för konsolidering och bokning av lågkostnadsflygbolag) vilka alla använts i bokningsprocessen för affärsreseverksamheten. Användare (resesäljarna) i Sverige och Danmark meddelade vår avdelning om fel, brister, önskemål och krav vilka vi därefter specificerade och vidarebefordrade till respektive utvecklingsavdelning i samordnade europeiska möten.

RM Rocade (numera Sabre Rocade Systems)
Som produktchef i RM Rocade AB byggde vi logistiksystem för planering av besättningar och flygmaskiner till flygindustrin. Systemen används till att planera flygbolagets operation på lång, mellan och kort sikt. Jag har tolkat och specificerat kundens krav och önskemål och förmedlat detta till utvecklarna. Jag har byggt ett fiktivt flygbolag med besättningar, flygmaskiner, regelverk, baser, trafik etc direkt i Oracle databasmiljö.

Jag ingick i företagets högst beslutande organ för produkterna, Business Council. Här beslutades alla övergripande produktplaner för företaget.