for English click here

Svenska

Denna integritetspolicy är generell och omfattar alla appar utvecklade av Stefan Eng. Om du väljer att använda appar utvecklade av Stefan Eng kan personuppgifter komma att behandlas. Detta gäller bara om du väljer att registrera ditt namn som användarnamn eller annat sådant namn som kan identifiera dig som individ. De personuppgifter som kan komma att behandlas är; namn, e-post adress, alias…..

Syftet med behandlingen är att ditt resultat från spelen ska kunna registreras i apparna och att användare emellan skall kunna delge sina användarnamn verbalt och där efter söka upp sin spelpartner för matcher i apparna. Vidare kan behandling av personuppgifter ske i syfte att skicka dig erbjudanden och reklam.

Resultaten av matcherna kan redovisas såväl inom appen mellan  användarna, samt i globala listor med high score (högsta poäng). Användaren väljer helt själv om hen vill publicera sitt riktiga namn eller alias. Detta val anses vara gjort om användaren valt ett användarnamn och inlett användandet
av respektive app.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter (i detta fallet användarnamn) Stefan Eng. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande uppmanas du att höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du rubriken kontakt.

Personuppgifter enligt ovan sparas i tre (3) år. Överföring av personuppgift kommer inte att ske.

Personal records will be saved 3 years. No transfer of personal records will be made.

English

This policy is generic and comprise policies for all apps developed by Stefan Eng.
If you chose to use apps developed by Stefan Eng personal data such as email address, phone number, alias e.t.c. may be processed. This will only be the case if you chose to register any information that helps to can identify you as an individual. By using the apps you consent to processing of your information.

The purpose of processing of personal data is to display chosen username or information added by the user will be used in the games result lists. Usernames shall be possible to share verbally with others so that games can be played between users.

The result of a game can be made visible in the app between the playing users as well as in lists such as but not exclusively high score lists. It is the users choice to publish his/her own name, alias or number so that others may identify the user.

Personal information may also be used to contact the user to present offers and other relevant commercial messages. By using the app the user is giving consent to the use and processing of the users personal data accordingly

Responsible for all personal records in apps Developed by Stefan Eng is Stefan Eng.
Any records added by the user, and that the user believe is misleading or in any other mean is considered being wrong; the user must notice the developer in writing immediately. Contact information is available on this site.

Personal records will be saved 3 years. No transfer of personal records will be made.