Projekt – Idérikedom, driv och engagerad moderator

Min specialkompetens inom projektledning är att leda en grupp personer till  ett specifikt mål och att vara moderator i projektets diskussioner.

Projekt i Flynordic/Norwegian var bl.a. evaluering av systemen för kommersiell planering, besättningsplanering och avveckling, samt effektivisering av dessa. Process och systemförbättringar av kontrollsystemet för planeringen av nya och nygamla destinationer.

Inom Carlson Wagonlit Travel har jag genomfört projekt såsom; tidsstudier, effetivitetsförbättringar och kundimplementationer

I RM Rocade ledde jag  bl.a. projekt i utveckling av system för resurshantering på flygplatser. Efter leverans var jag också Produktchef för systemet.