Key Account Manager – Service på affärsmässiga grunder

Med en hel karriär i rese- och flygindustri vågar jag påstå att service är något jag har i blodet. Tänk bara! Att få ansvara för att just dina viktigaste veckor på hela året, skulle bli din bästa semesterupplevelse någonsin.

Men jag har också varit kundansvarig som KAM/AM. För mig innebär en sådan tjänst att arbeta med kundvård och därmed kundens utveckling samtidigt som det egna företaget gynnas av den merförsäljning relationen ger. Kopplingen till det rent affärsmässiga är naturlig då jag också arbetat mycket med sälj, både i traditionell mening där kunden ringer men också i “kalla samtal”

I RM Rocade arbetade jag som KAM/AM åt flygbolag främst i Europa och Sydamerika. Affären kunde gälla t.ex önskemål av systemförändringar, nya funktioner och servicekoncept. I Galileo var arbetet inriktat på förvaltning av kunder.